kako uspješno implementirati marketinšku kampanju

Kako uspješno implementirati marketinšku kampanju?

Za planiranje i izradu strategije marketinške kampanje potrebna je stručnost, iskustvo, vrijeme i znanje, a nakon toga dolazi poseban izazov: kako uspješno implementirati marketinšku kampanju. 

Da biste kreirali strategiju svog branda ili plan za određenu marketinšku kampanju morate imate osobu koja je kreativna, analitična, zna postaviti ciljeve, zna odrediti očekivane rezultate, rasporediti budget, definirati kanale, poruke, publiku i još mnogo toga. I kada to sve imate postavljeno, kreće implementacija. 

Možete imati najbolje postavljenu strategiju na svijetu, ali ako ju vaš tim ne zna implementirati to je kao i da ju nemate. Ne biste vjerovali koliko je dobrih ideja, kampanja i planova ostalo u ladicama ili nije ispunilo svoj potencijal samo zbog loše implementacije. Kako se to ne bi dogodilo i vama, u ovom ćemo blogu proći neke osnovne korake. 

 

Kako uspješno implementirati marketinšku kampanju – koraci 

Prije nego kampanju pustite u svijet, nekoliko ključnih stvari mora biti definirano jer ako ćete te stvari definirati “putem” vrlo vjerojatno ćete se zapetljati u moru zadataka koje niste očekivali. Definiranje ovih koraka najbolje odgovara na pitanje kako uspješno implementirati marketinšku kampanju: 

  1. Definiranje zadataka: odnosno razbijanje ciljeva na konkretne zadatke. Svaki cilj kampanje mora biti precizno raspisan u specifične zadatke. Ti zadaci trebaju biti dodijeljeni odgovornim timovima i osobama, te moraju imati jasno definirane rokove.
  2. Tjedni sastanci: Planirajte redovite sastanke na kojima se prate napretci i izazovi. Prema našem iskustvu ti bi se sastanci morali događati minimalno jednom tjedno, a na njima je potrebno analizirati što je odrađeno, u kojem su stanju zadaci koji se upravo odrađuju i koji su sljedeći koraci.
  3. Redoviti reporting: Izradite redovite reporte koji prate ispunjavanje ciljeva za svaku fazu kampanje. KPI-jevi i ključne metrike trebaju biti jasno definirani i praćeni.
  4. Odgovorna osoba: Morate imati osobu odgovornu za praćenje kampanje, nadzor i prema potrebi, za brzu optimizaciju kako biste postigli najbolje rezultate. Ta osoba mora usklađivati različite timove, osobe i zadatke kako bi se kampanja u potpunosti implementirala prema planu. Ili jednostavnije rečeno, poanta je izbjeći situaciju 100 baba – kilavo dijete. 

 

kako uspješno implementirati marketinšku kampanju

 

Što je potrebno za implementaciju kampanje? 

Implementacija kampanje ili strategije kompleksan je proces koji ima dvije ključne karakteristike koje se u potpunosti kose. S jedne strane mora biti definiran u najsitnije detalje i imati čvrsto i striktno određenu strukturu, zadatke i rokove. S druge strane mora biti prilagodljiv i promjenjiv u svakoj svojoj fazi i koraku zbog promjena koje se događaju u svijetu, na tržištu, kod vaše publike ili u samoj kampanji. Zato je važno da “kapetan ili kapetanica” kampanje bude osoba koja može dobro “žonglirati” s planom i striktno postavljenim rokovima, a s druge strane jako dobro poznavati međuovisnosti u aktivnostima i znati koji zadatak se može malo pomaknuti, a da ne ugrozi cijeli proces. To nije lako, ali se može, i ako želite uspješnu kampanju, mora se

Planiranje kampanje kao ni njena implementacija nisu jednostavni zadaci i puno je toga potrebno da se izvede uspješno. I zato, ako vam je potrebna pomoć i niste sigurni kako uspješno implementirati marketinšku kampanju, slobodno nam se obratite. Naš je cilj, dovoljno osamostaliti vaš tim da implementira postavljenu strategiju i postigne najbolje moguće rezultate za vašu kampanju. 

Kako ne biste propustili nove blogove, savjete i primjere iz prakse, zapratite naš LinkedIn profil

More Posts

Image by DCStudio on Freepik, kako se radi rebranding

Kako se radi rebranding?

Ovoga ćemo puta preskočiti uvod i posvetiti se tome kako se radi rebranding kampanja, a ako ste propustili dio o dobrim i lošim stranama rebrandinga,

HR