Image by DCStudio on Freepik, kako se radi rebranding

Kako se radi rebranding?

Ovoga ćemo puta preskočiti uvod i posvetiti se tome kako se radi rebranding kampanja, a ako ste propustili dio o dobrim i lošim stranama rebrandinga, kada se brandovi obično odlučuju na ovako nešto i kako tome pristupiti pisali smo ovdje. Idemo vidjeti jeste li spremni donijeti odluku o rebranding kampanji 🙂

 

Donošenje odluke o rebrandingu

Rebranding je jedna od najznačajnijih i često najskupljih odluka koju neki brand može donijeti. Prije nego se odlučite krenuti u ovu kampanju, morate biti svjesni potencijala, ali i rizika. Unatoč svim naporima, neki brandovi se suoče s nepredviđenim reakcijama publike. No, za mnoge brandove, rebranding je bio ključan za spašavanje ili preuzimanje vodeće uloge na tržištu.

Ono na što morate biti spremni je da za ovakve kampanje treba znanje, budgeti i hrabrost. I ne možete izbaciti niti jedan element.

 

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/business-people-are-brainstorming_18411516.htm#query=rebranding&position=2&from_view=search&track=sph&uuid=ba5f7648-3b40-4308-b151-51df4db43781">Image by rawpixel.com</a> on Freepik, kako se radi rebranding

 

Kako se radi rebranding kampanja? 

Još ste tu? Niste se uplašili svega što je potrebno prije nego uopće krenete u ovakvu kampanju? Odlično, onda idemo dalje. Slijede glavni koraci potencijalno uspješnu rebranding kampanju:

  1. Analiza stanja: Prvi korak je dubinska analiza vašeg trenutnog položaja. Trebate razumjeti gdje je vaš brand trenutačno snažan, gdje pokazuje slabosti, identificirati najveće izazove s kojima se suočavate i shvatiti kako vas vaša publika doživljava.
  2. Postavljanje ciljeva: Definirajte ciljeve koje želite postići rebrandingom. Što želite postići? Kako želite da vas publika doživljava? Ovi ciljevi će vam služiti kao smjernice tijekom procesa.
  3. Razrada strategije: Ovdje su vam potrebni stručnjaci koji će definirati sve taktike koje možete primijeniti kako biste ispunili željene ciljeve. Poruke koje ćete slati, ciljanu publiku, kanale komunikacije i realan vremenski okvir kada bi se ciljevi mogli postići. Osim toga, ovdje će se također odrediti budžet potreban za provedbu kampanje.
  4. Odluka: Na temelju strategije, donesite odluke o konkretnim rješenjima i akcijama koje ćete provesti tijekom kampanje. Ovdje vi birate opciju s kojom želite ići.
  5. Razrada plana: Detaljno razradite plan provedbe kampanje. Tko radi što, kada i na koji način? Ovo će osigurati da kampanja ide glatko.
  6. Implementacija: Provodite kampanju prema planu. Ovo je kritična faza gdje se sve pripremljene strategije i taktike prenose u stvarnost.
  7. Analiza i optimizacija: Tijekom cijelog trajanja kampanje pratite tržište i reakciju publike. Ako se pokaže da je potrebno, mijenjajte taktike i strategiju kako biste postigli ciljeve.
  8. Report: Na kraju, pripremite detaljni izvještaj koji će ocijeniti rezultate kampanje i koliko su ciljevi ostvareni.

 

Veliki izazov, ali možda i jedino rješenje

Ponovo ćemo naglasiti: rebranding je ozbiljan korak koji zahtijeva znanje, resurse i odvažnost. Ovo nije putovanje koje se prelazi lako, ali za mnoge brandove, to je bila ključna odluka. Za ovako nešto morate imati stručnjake uz sebe koji znaju svaki korak ovog procesa, morate imati resurse jer ovakve kampanje zahtjevaju budget i morate imati hrabrosti jer napraviti totalnu promjenu, nije mala stvar.

Ali ako se već dugo stvari ne kreću u smjeru u kojem želite, ako se niste prilagodili promjenama na tržištu, a znate da imate puno više za ponuditi ili ako je došlo do velikih problema koji su na vaš brand bacili loše svjetlo i više ne dolazite do vaše publike ili vam ona ne vjeruje, rebranding je možda jedina stvar koju možete napraviti.

More Posts

HR